Kordzik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej

14 czerwca 2024 roku, przedstawiciele naszego Cechu wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Podsumowano działalność Izby w latach 2023/2024. Spotkanie to było również okazją do wręczenia odznaczeń rzemieślniczych.

Jesteśmy dumni z naszej koleżanki Ilony Nowaczek, która otrzymała honorowe odznaczenie za wybitne zasługi dla rzemiosła jakim jest „Kordzik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej”. Wśród osób, które otrzymały to honorowe odznaczenie była również nasza wieloletnia Kierownik Biura Pani Zofia Stempowska nagrodzona za wieloletnią pracę na rzecz rzemiosła.

Obu Paniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie w budowanie rzemiosła.