Kurs z podstaw aplikacji soczewek kontaktowych

W dniu 5 marca 2016 roku w siedzibie Cechu rozpoczęło się szkolenie z podstaw aplikacji soczewek kontaktowych. Słuchacze tego szkolenia oprócz wykładów uczestniczą również w zajęciach praktycznych, podczas których mają do dyspozycji salę dydaktyczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt do badania procedur refrakcji jak również sprzęt do korekcji soczewkami.
Szkolenie to prowadzą optometryści – przedstawiciele wiodących firm produkujących soczewki.

Zapraszamy do zapoznania się z programem tego szkolenia (zobacz program) oraz galerią zdjęć zamieszczoną poniżej.