Walne Zgromadzenie Członków MCRO 2016

W dniu 19 marca 2016 r. w siedzibie MCRO w Poznaniu odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Cechu. Podczas zebrania podsumowano działalność organizacji za rok 2015.
Przyjęto zmiany do statutu Cechu wynikające z nowelizacji ustawy o rzemiośle z dnia 25.09.2015 r. Dyskutowano również o bieżących problemach środowiska zawodowego.
Poniżej znajduje się galeria zdjęć z Walnego Zgromadzenia.