Walne zgromadzenie Członków MCRO 2019

W dniu 13.04.2019 r. w Międzywojewódzkim Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie członków Cechu.

Starszy Cechu Leszek Gołuch podziękował ustępującemu zarządowi za wkład w pracę Organizacji na rzecz środowiska Optyki Okularowej w Polsce, a wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu wręczył Karolowi Machtelowi – podstarszemu Cechu, pełniącemu tą funkcję przez 4 kadencje platynowy medal im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”. Szczególne podziękowanie Starszy Cechu Leszek Gołuch złożył również ustępującemu wieloletniemu działaczowi – członkowi zarządu Cechu Wiesławowi Kotelakowi.

Na nową czteroletnią kadencję do organów statutowych MCRO zostali wybrani:

Zarząd Cechu
1. Leszek Gołuch – Starszy Cechu
2. Karol Machtel – Podstarszy Cechu
3. Andrzej Wieczorek – Podstarszy Cechu
4. Ilona Nowaczek – Skarbnik
5. Małgorzata Święcioch – Sekretarz
6. Joanna Antczak – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
1. Marek Modzelewski – Przewodniczący
2. Wojciech Rychlik
3. Magdalena Spitalniak-Przybylska

Cechowy Sąd Koleżeński
1. Grażyna Dębińska – Przewodnicząca
2. Grażyna Drzewiecka-Tomczyk
3. Maria Stankowska-Adamczewska