Szkolenie ortoptyczne – etap I

Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Poznaniu wraz z wykładowcą, Panią Joanną Zdybel- dyplomowaną ortoptystką i pedagogiem, zaprasza optyków na szkolenie ortoptyczne – Etap I.
Obecnie coraz więcej osób boryka się na co dzień nie tylko z wadą wzroku, ale także wieloma uciążliwymi dysfunkcjami widzenia jak zez, niedowidzenie, niedomagania w zakresie konwergencji czy problemy z akomodacją. Wymienione wady wzroku najczęściej spotykane u dzieci, dotyczą obecnie coraz większej grupy dorosłych. Dlatego serdecznie zapraszamy na szkolenie, po którym będziecie Państwo mogli w pełni pomóc swoim klientom i kompleksowo rozwiązywać ich problem ze wzrokiem.

Dwudniowe szkolenie odbędzie się w 16-17.09.2023 r. Poniżej prezentujemy program szkolenia.

 • Część I:
  • Rozwój i budowa narządu wzroku
  • Anatomia mięśni gałkoruchowych
  • Mechanizmy ruchu gałek ocznych
 • Część II
  • Układ optyczny oka i wady refrakcji
  • Fizjologia i patofizjologia widzenia
  • Etiologia zeza
 • Część III
  • Kliniczne postaci zeza
  • Metody badania w zezie
 • Część IV
  • Zez porażenny
  • Szczególne postacie zeza towarzyszącego
  • Zaburzenia akomodacji
 • Część V
  • Wybrane postacie zaburzeń narządu ruchowego oczu – zespoły, miopatie, zaplenia, urazy
  • Oczopląs
 • Część VI
  • Leczenie zeza – część teoretyczna i praktyczna. Zapoznanie z metodami badania oraz leczenia zeza i niedowidzenia przy użyciu specjalistycznego sprzętu

Uwaga: Szkolenia ortoptyczne jest zakończone otrzymaniem imiennego Certyfikatu udziału, który jednak nie upoważnia do pracy w zawodzie ortoptyka.

Szkolenie odbędzie się w sali dydaktycznej siedziby Cechu w Poznaniu ul. Kościuszki 57 (budynek Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej) w godzinach 9:00-18:00 sobota oraz 9:00-17:00 niedziela.
Zapisy na szkolenie i informacje dostępne w biurze Cechu: tel. 61 853 77 83, e-mail: biuro@mcro.pl.