Oferta szkoleniowa

Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Poznaniu organizuje cyklicznie:

Lp Nazwa kursu Data rozpoczęcia Inne
1. Kurs refrakcji I stopnia zaawansowania 14.10.2023 r. – trwają zapisy Program
2. Kurs refrakcji II stopnia zaawansowania jesień 2023 r. – trwają zapisy Program
3. Kurs refrakcji dla zaawansowanych – optyczna korekcja zaburzeń widzenia 14.10.2023 r. – trwają zapisy Program
4. Kurs doboru i aplikacji soczewek kontaktowych 25-26.11.2023 r. – trwają zapisy Program
5. Szkolenie z doboru pomocy optycznych dla osób słabowidzących jesień 2023 r. – trwają zapisy Program
6. Szkolenie pryzmaty w optyce okularowej jesień 2023 r. – trwają zapisy Program
7. Szkolenia z technik sprzedaży trwają zapisy Program
8. Szkolenie Ortoptyczne Etap I odwołano Program
9. Szkolenie stylista doboru opraw okularowych I i II stopnia oraz Master Class trwają zapisy Program

# Aktualne informacje na temat rozpoczynających się kursów i szkoleń uzyskać można telefonicznie: 61 853 77 83 lub mailowo biuro@mcro.pl

# Słuchaczom zapewniamy doskonałe warunki do nauki. Nasza sala dydaktyczna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do badań refrakcji

# O potrzebie organizowania szkoleń poszerzających wiedzę zawodową świadczy liczba uczestników tych zajęć, która w ostatnich 4 latach wynosiła pomiędzy 500-600 osób z grup zawodowych optyków i młodzieży akademickiej z naszej branży

# Poniżej znajdują się galerie zdjęć z kursów organizowanych przez Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Poznaniu.