Oferta szkoleniowa

Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Poznaniu organizuje cyklicznie:

Lp Nazwa kursu Data rozpoczęcia Inne
1. Kurs refrakcji I stopnia zaawansowania w trakcie Program
2. Kurs refrakcji II stopnia zaawansowania 14.02.2023 r. – trwają zapisy Program
3. Kurs refrakcji dla zaawansowanych – optyczna korekcja zaburzeń widzenia trwają zapisy Program
4. Kurs doboru i aplikacji soczewek kontaktowych I kwartał 2023 r. – trwają zapisy Program
5. Szkolenie z doboru pomocy optycznych dla osób słabowidzących wiosna 2023 r. – trwają zapisy Program
6. Szkolenie pryzmaty w optyce okularowej wiosna 2023 r. – trwają zapisy Program
7. Szkolenie ortoptyczne Etap I 16-17.09.2023 r. – trwają zapisy Program
8. Optyka geometryczna – podstawy i zastosowanie trwają zapisy
9. Szkolenia z technik sprzedaży trwają zapisy Program
10. Szkolenie stylista doboru opraw okularowych I i II stopnia oraz Master Class trwają zapisy Program
11. Szkolenia z marketingu internetowego trwają zapisy

# Aktualne informacje na temat rozpoczynających się kursów i szkoleń uzyskać można telefonicznie: 61 853 77 83 lub mailowo biuro@mcro.pl

# Słuchaczom zapewniamy doskonałe warunki do nauki. Nasza sala dydaktyczna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do badań refrakcji

# O potrzebie organizowania szkoleń poszerzających wiedzę zawodową świadczy liczba uczestników tych zajęć, która w ostatnich 4 latach wynosiła pomiędzy 500-600 osób z grup zawodowych optyków i młodzieży akademickiej z naszej branży

# Poniżej znajdują się galerie zdjęć z kursów organizowanych przez Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Poznaniu.