Zarząd Cechu

Zarząd Cechu jest organem uprawnionym do kierowania i reprezentowania Cechu. Składa się z 5-10 osób wybieranych przez członków Cechu na Walnym Zgromadzeniu na 4-letnią kadencję. Obecny zarząd został wybrany w dniu 15.04.2023 r. w składzie:

1. Joanna Antczak Starszy Cechu
2. Marek Wieczorek Podstarszy Cechu
3. Małgorzata Święcioch Podstarszy Cechu
4. Ilona Nowaczek Skarbnik
5. Halina Kowalczyk Sekretarz
6. Andrzej Wieczorek Członek Zarządu
7. Leszek Gołuch Członek Zarządu

Poprzednie kadencje:

13.04.2019 r. – 15.04.2023 r.

1. Leszek Gołuch Starszy Cechu
2. Karol Machtel Podstarszy Cechu
3. Andrzej Wieczorek Podstarszy Cechu
4. Ilona Nowaczek Skarbnik
5. Małgorzata Święcioch Sekretarz
6. Joanna Antczak Członek Zarządu


 

28.03.2015 r. – 13.04.2019 r.

1. Leszek Gołuch – Starszy Cechu
2. Wiesław Kotelak
3. Karol Machtel
4. Ilona Nowaczek
5. Małgorzata Święcioch
6. Mirosław Kuza
7. Joanna Antczak
8. Halina Kowalczyk
9. Maria Stankowska-Adamczewska

26.03.2011 r. – 28.03.2015 r.

1. Leszek Gołuch Starszy Cechu
2. Wiesław Kotelak Podstarszy Cechu
3. Karol Machtel Podstarszy Cechu
4. Zdzisław Motowidło Sekretarz
5. Grażyna Sosnowska Skarbnik
6. Ilona Nowaczek członek Zarządu
7. Małgorzata Święcioch członek Zarządu
8. Mirosław Kuza członek Zarządu

16.06.2007 r. – 26.03.2011 r.

1. Leszek Gołuch Starszy Cechu
2. Wiesław Kotelak Członek Zarządu
3. Karol Machtel Członek Zarządu
4. Grażyna sosnowska Członek Zarządu
5. Kazimierz Kempski Członek Zarządu
6. Zdzisław Motowidło Członek Zarządu
7. Ewa Górska – Bernaciak Członek Zarządu

21.08.2004 r. – 16.06.2007 r.

1. Leszek Gołuch Starszy Cechu
2. Wiesław Kotelak Członek Zarządu
3. Karol Machtel Członek Zarządu
4. Grażyna sosnowska Członek Zarządu
5. Czesław Drabczak Członek Zarządu
6. Aleksander Tracewicz Członek Zarządu
7. Bogdan Wallusch Członek Zarządu

5.04.2003 r. – 21.08.2004 r.

1. Kazimierz Molski Starszy Cechu
2. Andrzej Pawliczak Członek Zarządu
3. Leszek Gołuch Członek Zarządu
4. Bogdan Wallusch Członek Zarządu
5. Grażyna sosnowska Członek Zarządu
6. Wiesław Kotelak Członek Zarządu
7. Czesław Drabczak Członek Zarządu
8. Aleksander Tracewicz Członek Zarządu

27.02.1999 r. – 5.04.2003 r.

1. Zbigniew Dębiński Starszy Cechu
2. Andrzej Pawliczak Członek Zarządu
3. Marek Wieczorek Członek Zarządu
4. Wiesław Kotelak Członek Zarządu
5. Stanisław Pokrzywniak Członek Zarządu
6. Konrad Błanowicz Członek Zarządu
7. Czesław Drabczak Członek Zarządu
8. Leszek Gołuch Członek Zarządu
9. Jan Szczerkowski Członek Zarządu
10. Grzegorz Zborowski Członek Zarządu

5.10.1996 r. – 27.02.1999 r.

1. Zbigniew Dębiński Starszy Cechu
2. Wiesław Kotelak Członek Zarządu
3. Henryk Pigul Członek Zarządu
4. Grzegorz Grochal Członek Zarządu
5. Janusz Rychlik Członek Zarządu
6. Jan Szczerkowski Członek Zarządu
7. Czesław Drabczak Członek Zarządu
8. Czesław Kaczmarek Członek Zarządu
9. Aleksander Tracewicz Członek Zarządu
10. Andrzej Pawliczak Członek Zarządu

1.12.1995 r. – 5.10.1996 r.

1. Zbigniew Dębiński Starszy Cechu
2. Wiesław Kotelak Członek Zarządu
3. Henryk Pigul Członek Zarządu
4. Grzegorz Grochal Członek Zarządu
5. Janusz Rychlik Członek Zarządu
6. Jan Szczerkowski Członek Zarządu
7. Czesław Drabczak Członek Zarządu
8. Czesław Kaczmarek Członek Zarządu

7.10.1994 r. – 1.12.1995 r.

1. Czesław Dutkiewicz Starszy Cechu
2. Wiesław Kotelak Członek Zarządu
3. Henryk Pigul Członek Zarządu
4. Zbigniew Dębiński Członek Zarządu
5. Janusz Rychlik Członek Zarządu
6. Jan Szczerkowski Członek Zarządu
7. Czesław Drabczak Członek Zarządu
8. Czesław Kaczmarek Członek Zarządu
9. Grzegorz Grochal Członek Zarządu

23.06.1990 r. – 7.10.1994 r.

1. Czesław Dutkiewicz Starszy Cechu
2. Wiesław Kotelak Członek Zarządu
3. Henryk Pigul Członek Zarządu
4. Janusz Rychlik Członek Zarządu
5. Czesław Kaczmarek Członek Zarządu
6. Wiesław Gabrysiak Członek Zarządu