Historia Cechu

Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych (MCRO) z siedzibą w Poznaniu, powołano w dniu 23.06.1990 r. na mocy Walnego Zgromadzenia Założycielskiego. Cech został zarejestrowany dnia 5 września 1990 roku.

MCRO jest organizacją, której członkowie prowadzą działalność na terenie całej Polski. W swoich obecnych działaniach Cech był i jest współorganizatorem i pionierem w skali całego kraju w walce o dążenie przywrócenia uznania zawodu optyka okularowego w świetle istniejących nieprawidłowości i przepisów prawa. W tym celu Zarząd nawiązał kontakt z Ministerstwem Zdrowia oraz Regionalnymi Kasami Chorych. Zabiega również o ustanowienie i obowiązek wprowadzenia Polskich Norm na szkła okularowe jak i na wykonywanie okularów. Cech poprzez swoje działania stara się przygotować branżę do wstąpienia do Unii Europejskiej poprzez stworzenie barier chroniących środowisko optyków krajowych. Cech był i jest organizatorem różnych szkoleń. Dlatego nieustannie są prowadzone szkolenia i kursy dokształcające. Wyrazem tego jest nawiązanie współpracy z Izbą Optyczną w Kassel (Niemcy) i wspólna organizacja seminarium w zakresie korekcji wad wzroku, czy współpraca z Polskim Towarzystwem Optometrii i Optyki, Katedrą Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego Akademii Medycznej w Poznaniu. W roku 2001 zakończył się w Cechu kurs Podstaw Optyki, a w pierwszej połowie roku 2002 przy współpracy z Warmińsko-Mazurskim Cechem Optyków z Olsztyna odbył się w Poznaniu kurs Doboru Soczewek Okularowych, który cieszył się dużym zainteresowaniem przy wybitnej pomocy Pana dr Andrzeja Styszyńskiego. W Cechu nadal dla optyków odbywają się giełdy optyczne i przy tej okazji spotkania Zarządu z członkami Cechu, co pozwala na integrację środowiska.

Jubileusz 10-lecia MCRO
Wielkim wydarzeniem w miesiącu wrześniu 2000 roku były obchody 10 – lecia powołania MCRO w Poznaniu. Na tę okoliczność Zarząd podjął uchwałę ufundowania Sztandaru Cechu, a patronem obrano św. Hieronima. Ufundowanie Sztandaru jak i przeprowadzenie uroczystości jubileuszowych było możliwe dzięki: funduszom zgromadzonym w Cechu, darowiznom członków oraz pomocy finansowej przyjaznych nam firm i organizacji optycznych. Uroczystość poświęcenia sztandaru jak również przebieg Akademii Jubileuszowej w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu zgromadziły wybitne osobistości środowiska rzemieślników z całego kraju. Otrzymane listy gratulacyjne oraz dyplomy uświadomiły Cechowi jaki zdobył sobie szacunek i uznanie za swą dotychczasową działalność.

Jubileusz 15-lecia MCRO
1 października 2005 r. w Skrzynkach k./Poznania odbyła się uroczystość jubileuszu 15-lecia MCRzO.
Była to również okazja do uhonorowania wielu naszych Koleżanek i Kolegów odznaczeniami KRIO i Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej za ich osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz środowiska. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością goście honorowi, między innymi; – prezes Związku Rzemiosła Polskiego p. Jerzy Bartnik, prezes KRIO kol. Jan Witkowski, dr Andrzej Styszyński i wiele wspaniałych osób wspierających Cech swoją działalnością. Dziękujemy wszystkim firmom z branży optycznej za sponsorowanie i które pomogły nam w organizacji tej uroczystości jubileuszowej. Ich profesjonalne podejście pokazuje jak duże jest zapotrzebowanie na integrację całego środowiska.

Jubileusz 20-lecia MCRO
W dniu 4 września 2010 roku w kompleksie pałacowym w Wiejcach k/Międzychodu odbyła się uroczystość 20-lecia założenia Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu. To wyjątkowe święto zaszczycili swoją obecnością między innymi prezes ZRP – Jerzy Bartnik, prezes KRIO – Jan Witkowski, v-ce prezes MTP – Przemysław Trawa oraz wielu znamienitych osobistości. Obecni byli przedstawiciele Cechów optycznych zrzeszonych w KRIO i przedstawiciele firm sponsorujących tą imprezę. W uroczystości udział wzięło 140 osób związanych z branżą optyczną. Msza święta w kameralnym przypałacowym kościele i część oficjalna połączona z wręczeniem wielu koleżankom i kolegom odznaczeń rzemieślniczych oraz uroczysta kolacja na długo zostanie w pamięci uczestników tej imprezy. Galeria zdjęć z jubileuszu znajduje się tutaj.

201009_20lecie

Jubileusz 25-lecia MCRO
W dniu 12 września 2015 r. odbyła się uroczystość 25-lecia założenia Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu. Uroczystość jubileuszowa odbyła się w XVIII- wiecznym barokowym Pałacu w Wąsowie, który w otulinie 50-hektarowego angielskiego parku gościom uroczystości otworzył podwoje dawnych posiadłości zacnego rodu Szczanieckich. Więcej informacji i galeria zdjęć z jubileuszu znajduje się tutaj.