Walne zgromadzenie Członków MCRO 2015

W dniu 28 marca 2015 r. w siedzibie Cechu odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie członków Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu.
Na Walnym Zgromadzeniu podsumowano pracę czteroletniej kadencji Organów Statutowych Cechu.
W trakcie obrad udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi Cechu.
Na nową czteroletnią kadencję do Organów Statutowych MCRO zostali wybrani:

Zarząd Cechu
1. Leszek Gołuch Starszy Cechu
2. Wiesław Kotelak Członek Zarządu
3. Karol Machtel  Członek Zarządu
4. Ilona Nowaczek  Członek Zarządu
5. Małgorzata Święcioch Członek Zarządu
6. Mirosław Kuza  Członek Zarządu
7. Joanna Antczak Członek Zarządu
8. Halina Kowalczyk  Członek Zarządu
9. Maria Stankowska-Adamczewska  Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
1. Wojciech Rychlik Przewodniczący
2. Andrzej Wieczorek
3. Marek Modzelewski

Sąd Koleżeński
1. Teresa Stachowska Przewodnicząca
2. Anna Sobczak
3. Grażyna Drzewiecka-Tomczyk