Walne Zgromadzenie Członków MCRO 2023 r.

W dniu 15.04.2023 r. w Międzywojewódzkim Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie członków Cechu. Starszy Cechu Leszek Gołuch podziękował ustępującemu zarządowi oraz organom statutowym za wkład pracy społecznej dla dobra i rozwoju Cechu oraz całego środowiska Optyki Okularowej w Polsce. Wyjątkowe podziękowanie otrzymał ustępujący Starszy Cechu Leszek Gołuch – za pełnienie tej funkcji w zarządzie Cechu przez 5 kadencji. Na nową 4-letnią kadencję na Starszego Cechu wybrano Joannę Antczak, której to zostały
przekazane insygnia Cechowe przez ustępującego Starszego Cechu Leszka Gołucha.

Wybrano nowy zarząd Cechu na 4-letnią kadencję w latach 2023-2027:
Starszy Cechu – Joanna Antczak
Podstarszy Cechu – Marek Wieczorek
Podstarszy Cechu – Małgorzata Święcioch
Skarbnik – Ilona Nowaczek
Sekretarz – Halina Kowalczyk
Członek zarządu – Leszek Goluch
Członek zarządu – Andrzej Wieczorek