Walne zgromadzenie Członków MCRO 2024

W dniu 23.03.2023 r. podczas Poznańskiego Salonu Optycznego odbyło się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych – Zarząd uzyskał absolutorium – co nas bardzo cieszy. Podczas zebrania podsumowano działalność organizacji za rok 2023.